Komisję Rewizyjną tworzą:

Paweł Maciejewski
Sławomir Tomczak
Norbert Kopydłowski