DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika kursu żeglarskiego

RODO - zgoda na udostepnienie danych oraz wizerunku

Zgoda rodzica/opiekuna