Zarząd Mosińskiego Klubu Żeglarskiego 2019 - 2024:

Komandor:
Jacek Mądrawski

Vicekomandor:
Paweł Biskup

Skarbnik:
Michał Wilczak

Sekretarz:
Kinga Tubis

Członek Zarządu:
Maciej Grześkowiak

Członek Zarządu:
Jerzy Malcherek

Członek Zarządu:
Roman Pawłowicz

Komisja rewizyjna:

Agnieszka Żerdzińska – przewodnicząca
Norbert Kopydłowski
Jerzy Kosarski

Sąd klubowy:

Henryk Kociemba – przewodniczący
Maciej Kandulski – sekretarz
Henryk Michalak
Daria Goncerzewicz
Anna Brodziak
Marcin  Mądrawski