Zarząd Mosińskiego Klubu Żeglarskiego 2019 - 2024:

Komandor:
Jacek Mądrawski

Vicekomandor:
Paweł Biskup

Skarbnik:
Michał Wilczak

Sekretarz:
Kinga Tubis

Członek Zarządu:
Maciej Grześkowiak

Komisja rewizyjna:

Paweł Maciejewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Sławomir Tomczak
Norbert Kopydłowski

Sąd klubowy:

Henryk Kociemba – przewodniczący
Marcin Mądrawski – sekretarz
Przemysław Giel
Daria Goncarzewicz
Henryk Michalak