HISTORIA MOSIŃSKIEGO KLUBU ŻEGLARSKIEGO

W 1989 Jaremi Salomończyk i Stanisław Tubis, pracowali na obozie PO w Środzie Wlkp. organizowanym przez KOiW w Poznaniu. Tam zrodził się pomysł by używany na obozie sprzęt żeglarski wykorzystywać w dalszej części wakacji nad J. Dymaczewskim. Po obozie trafiły do Mosiny przekazane w użytkowanie żaglówki (2 omegi, 6 maczków i 4 figle) należące do Kuratorium Oświaty i Wychowania. Najpierw trzeba było użyczony sprzęt żeglarski „reanimować”. W zadanie to mocno zaangażowała się mosińska młodzież i przygotowała sprzęt do sezonu w1990 r. Wtedy po raz pierwszy zorganizowano „Lato pod żaglami” jako formę propagowania żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży , korzystając z życzliwości i zrozumienia idei przez Pana Adama Kaczmarka dyr. Wielkopolskiego Parku Narodowego, który, wyraził zgodę na pływanie po jeziorze Łódzko-Dymaczewskim.
Pozytywne doświadczenia sezonu letniego 90 r. przejawiające się dużym zainteresowaniem tym sposobem spędzania wolnego czasu, również wśród grupy dorosłych, zrodziły pomysł założenia klubu żeglarskiego.
Inicjatywa zwołania otwartego zebrania założycielskiego wyszła od nauczycieli szkół mosińskich Jaremiego Salomończyka i Stanisława Tubisa. Odbyło się ono 5. 10. 1990 r. Przybyło 29 zainteresowanych. W czasie zabrania, przyjęto projekt statutu i wybrano 5-cio osobowy skład Prezydium Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia o nazwie Mosiński Klub Żeglarski. W skład Prezydium, którego zadaniem było dopełnienie formalności związanych z rejestracją organizacji i dalsze prace organizacyjne do czasu wyboru władz klubu, weszli: Jaremi Salomończyk, Ryszard Szejner, Witold Niedzielski, Małgorzata Walczak, Stanisław Tubis. Wniosek o rejestrację Stowarzyszenia Sąd Wojewódzki w Poznaniu rozpatrzył pozytywnie na rozprawie w dniu 17. 12. 1990 r. Po uprawomocnieniu się postanowienia wyroku sądu Mosiński Klub Żeglarski został wpisany, zyskując osobowość prawną, do rejestru sądowego pod nr ST 323. Stało się to na początku stycznia 1991r.
Pierwsze Walne Zebranie członków – najwyższej władzy Klubu odbyło się 31. 01. 1991r. Klub liczył wtedy 25 członków. Pierwszym komandorem został główny inicjator powołania Klubu Jaremi Salomończyk – obecnie komandor honorowy. W skład Zarządu weszli również : Ryszard Szejnert v-ce komandor, Małgorzata Walczak – sekretarz, Witold Niedzielski–skarbnik, Stanisław Tubis–członek zarządu.
Kolejnym, długoletnim komandorem był Stanisław Tubis, następnie Tomasz Buczyńki, Paweł Maciejewski oraz Jacek Mądrawski.
Komandorzy oraz członkowie poszczególnych Zarządów się zmieniali, nie zmieniała się jednak idea propagowania żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Mosina.
Teren przystani, który we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, z roku na rok staje się bardziej zagospodarowany, służy klubowiczom oraz młodzieży przez cały sezon żeglarski.
Akcja „Lato pod żaglami” jest sztandarową imprezą żeglarską organizowaną nieprzerwanie od 1990r. cieszy się ogromną popularnością i już na stałe wpisała się w wakacyjne plany wielu mieszkańców Mosiny i okolic. Na nasze obozy przyjeżdżają już kolejne pokolenia młodych żeglarzy.