DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MKŻ

Kandydat na członka Mosińskiego Klubu Żeglarskiego zobowiązany jest osobiście przedstawić swoją kandydaturę Zarządowi Klubu.

Po przedłożeniu deklaracji, podpisanej przez dwóch wprowadzających członków klubu, kandydat otrzymuje potwierdzenie przyjęcia.

Po pozytywnej decyzji Zarządu o przyjęciu do klubu, kandydat zobowiązany jest do uiszczenia wpisowego w kwocie: osoba dorosła 100zł , uczniowie do 26 roku życia 50zł.

Składki klubowe wynoszą: osoba dorosła 120zł/rocznie, uczniowie 60zł/rocznie.

Wpłat należy dokonać na konto: GBS Mosina 77904800070000295820000001

 

DEKLARACJA DO POBRANIA