ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI „LATO POD ŻAGLAMI”

  1. Akcja adresowana jest do dzieci w wieku od 7 do 14 lat.
  2. Uczestników obowiązuje zakaz posiadania na obozie telefonu komórkowego.
   Każdy uczestnik, jak i jego rodzic, w każdej chwili, może skorzystać z telefonu klubowego, którego numer to 730-730- 789.
  3. Terminy turnusów:
   I turnus  27.06 – 02.07
   II turnus  04.07 – 09.07
   III turnus  11.07 – 16.07
   IV turnus  18.07 – 23.07
   V turnus  25.07 – 30.07
   VI turnus  01.08 – 06.08
  4. Koszt turnusu wynosi 720 zł
  5. Opłatę należy wnieść na konto Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, która jest jednoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji wcześniej ustalonego terminu.Mosiński Klub Żeglarski
   ul. Konopnickiej 31
   62-050 Mosina
   tel. kontaktowy 730-730- 789
   Konto: GBS Mosina 77 9048 0007 0000 2958 2000 0001
   Regon: 630756687
   NIP: 777-17-93-338 W TYTULE PRZELEWU PROSIMY KONIECZNIE PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ WYBRANĄ DATĘ TURNUSU. (np. Jan Kowalski 04.07-09.07.2021r. )
  6. Osoby z indywidualną dietą zaleconą przez lekarza lub dietetyka prosimy o wcześniejszy kontakt przed obozem w celu ustalenia menu.
  7. W przypadku rezygnacji z udziału w turnusie, opłata nie będzie zwracana (w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, nastąpi zwrot z potrąceniem kosztów organizacyjnych w wysokości 100 zł)
  8. Turnus biwakowy rozpoczyna się w niedzielę, a kończy w piątek.
   Przyjmowanie uczestników w niedzielę rozpoczyna się o godzinie 16.00 przed głównym wejściem na teren obozowiska. W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz wytycznymi GIS rodzice oraz osoby postronne nie mogą wejść na teren obozowiska.
   Każdy rodzic podchodząc z dzieckiem do punktu rejestracji uczestnika obozu musi mieć ubraną maseczkę oraz rękawiczki. W kolejce obowiązują odstępy 1,5 m. W przypadku dużej kolejki prosimy o czekanie w samochodzie.
   W dniu przyjazdu uczestnika należy dostarczyć: Kartę uczestnika wraz z załącznikami (podpisane oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych RODO, regulamin uczestnika obozu, oświadczenie COVID-19 – wszystkie dokumenty z zakładki POBIERZ)
   Turnus rozpoczyna apel o godzinie 18.00
   Oficjalne zakończenie turnusu jest w piątek o godzinie 16.00 po apelu podsumowującym.
   Uczestników obozu należy odebrać do godziny 18.00.
  9. Dojazd uczestników do przystani MKŻ odbywa się we własnym zakresie.
  10. Uczestnik obozu ma obowiązek ze sobą zabrać:
   obowiązkowo maseczkę
   – wypełnioną kartę uczestnika, którą dostarcza w dniu rozpoczęcia turnusu
   – odzież na różne warunki pogodowe; OBOWIĄZKOWO: ubranie odporne na deszcz, mile widziane kalosze;
   – osobiste przybory higieniczne; ręczniki,
   – kubek
   – śpiwór, prześcieradło, poduszkę i własny koc, a nawet 2 (w tym roku nie ma koców klubowych)
  11. Organizator wypoczynku nie bierze odpowiedzialności za przywiezione przez uczestników rzeczy ( gry, zabawki i inne rzeczy, których nie ma w spisie)
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odmowy przyjęcia dziecka na biwak jako uczestnika (dotyczy to zmierzonej temperatury)
  13. Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000079389.
  14. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej (mamy na myśli ponowny lockdown) zwracamy pieniądze za nieodbyty turnus.