Mosiński Klub Żeglarski od 1993r. jest organizatorem szkolenia na patent żeglarza jachtowego.

Posiada b.dobrze wyposażoną bazę szkoleniową nad jeziorem Dymaczewskim, spełniającą wszystkie wymagane warunki w tym zakresie.

Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą instruktorską.

Kurs na patent żeglarza jachtowego składa się z części teoretycznej (ok.20godz.) i części praktycznej (ok.80godz).

Taka liczba godzin spędzonych na jachcie ma na celu wykształcenie prawidłowej i bezpiecznej zdolności manewrowania jachtami żaglowymi.Uczestnicy kursu wypracowują w sobie duże poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo załogi oraz jachtu. Każdy kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski na wniosek Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego.

W MKŻ, kurs na patent ż.j. realizowany jest w systemie weekendowym od połowy marca do końca czerwca każdego roku.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kursant zdobywa następujące uprawnienia wynikające z
Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny:

  • po wodach śródlądowych,
  • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Aktualne informacje na temat kursu znaleźć można w zakładce: informacje dla kursanta