I Seminarium z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa na wodzie

„I Seminarium z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa na wodzie” za nami.
Po Seminarium odbyły się I Miedzyklubowe Regaty o Puchar Przechodni OSiR w Mosinie.
Uroczystego otwarcia seminarium i regat dokonał Pan Burmistrz Przemysław Mieloch. Na apelu gościliśmy również Dyrektora WPN Pana Zbigniewa Sołtysińskiego. Dzięki życzliwości Parku możemy korzystać z pięknego akwenu, ucząc młode pokolenia żeglarstwa oraz szacunku do otaczającej nas przyrody.
Imprezę zorganizowaliśmy przy ścisłej współpracy z OSP Radzewice oraz OSiR w Mosinie.
W części seminaryjnej uczestnicy zdobywali wiedzę na temat bezpieczeństwa i ratownictwa na wodzie. Wykład zakończony był egzaminem, który słuchacze zaliczyli śpiewająco.
Do Regat stawiło się 13 załóg z 5 klubów: z sąsiadującego na naszym Jeziorze Łódzko-Dymaczewskim Salingu, z Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” w Śremie, z Letniej Szkoły Żeglarskiej w Boszkowie, KKŻ w Kościanie oraz z MKŻ. Fundatorem imponującego pucharu był OSiR w Mosinie. Puchar jest przechodni, co oznacza, że w przyszłym roku powalczymy znów o jego zdobycie. Powalczymy, gdyż w tym razem tytuł mistrza zdobyła załoga Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” w Śremie w składzie: Jakub Szymenderski-sternik, Paweł Szymenderski i Maciej Rochowski. Miejsce na podium przypadło również załodze MKŻ oraz KKS Kościan. Wszystkim biorącym udział w regatach, a przede wszystkim zwycięzcom SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
Zmagania sportowe zakończyło ognisko z kiełbaskami i przepysznym bigosem przygotowanym przez restaurację „Adamo”.
Bardzo dziękujemy OSP Radzewice – Pani Beacie Tomczak oraz kierownikowi OSiR w Mosinie Panu Waldemarowi Demuthowi za pomoc w zorganizowaniu tego fajnego dnia.
Seminarium współfinansowane było ze środków dotowanych przez Gminę Mosina.

Share Post :

More Posts